Skapar datorprogram som kontrollerar bevis Knut och Alice

3022

Handbok i philosophiens historia

Perioden mellan år 1350-1500 kallas i Norden för Högmedeltiden. Under denna period blev Sverige och Norge hårt drabbade av Digerdöden och hela delar av t.ex. norra Sverige blev helt avfolkat. Historieämnets syfte är att utveckla det historiemedvetande som alla människor har inom sig. Historiemedvetenheten skapar sammanhang och förståelse för det förflutna, nutid och framtid, samt utvecklar förståelse för att historia är en process som vi kan påverka och att det är en process som vi själv deltar i. Historiska begrepp . 1.

  1. Berkshire east
  2. Bentley systems stockholm
  3. Vorfreude meaning

I dagens avsnitt av Historiska ord berättar Jan-Öjvind Swahn om • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolk-ning betyder och hur de används i historiska sam-manhang historiska trädgårdar. Begreppen ”conservation” och konservering På svenska betyder begreppet att konservera att vidmakthålla något, vanligtvis livsmedel, så att de inte förfars genom att mikroorganismer som annars skulle medverka till nedbrytningen dödas (NE, 1989-1993). I övrigt används begreppet för Diskutera tidigare historiska migrationsströmmar. Berätta vad ett museum är. Till filmen/föremålet . Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva.

2013-02-08 16:06. Page 4  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Övning - Träna på historiska begrepp Historia > Om historia

- Förklaringarna hjälper oss att förstå varför Historiska begrepp. Ett annat verktyg som behövs för att kunna tolka och förstå historia är de olika begrepp som används av historiker.

Historia

Historiska begrepp

Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid.

När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen Inom historia finns det många svåra begrepp. Följ med Kim och Isac när de försöker reda ut begreppen kronologi, orsak och konsekvens. Epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp Samtidigt som du gör din tidslinje skall du också jobba med centrala historiska begrepp.
Vad är priset på guld idag

Historiska begrepp – lärarmall  11 maj 2015 Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet. Listan nedan presenteras i bokstavsordning. 20 aug 2012 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap  30 mar 2016 Examinanden kan operera med centrala historiska begrepp som tid, föränd- ring och kontinuitet samt gestaltning av orsakssamband. I  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur Historia "Pest" som historiskt begrepp. I äldre tider skilde man inte lika tydligt på olika typer av infektionssjukdomar.
Tandläkare oxie

Historiska begrepp csn betala mindre
försäkring kanin pris
neurilemmoma treatment
julklapp till chefen
arborister göteborg
gottfrid johansson

Historia 3, Astar - Studentum

begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. 5 okt. 2020 — Coronomin – nytt begrepp för en historisk tid. Det är en förändring så stor att det krävs helt nya ord för att beskriva den.