Stöd i skolan - Karlstads kommun

1805

ElevhälsoPlan - Stavby skola

Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det måste framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd. Kurs – Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan Elevers rätt till särskilt stöd är ett mycket viktigt område i skolans verksamhet och åtgärdsprogram är det centrala dokumentet som används på området. Vad är ett åtgärdsprogram? Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet handlar om skolans insatser och undervisning och ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Jag tycker att åtgärdsprogrammen och arbetet med dem är intressant att studera, dels hur skolorna arbetar med åtgärdsprogrammen och synen på vad ett åtgärdsprogram är. Min förhoppning är att åtgärdsprogram inte bara ska vara ett verktyg i arbetet kring enskilda elever utan också främja utvecklingen i alla klassrum och bland alla Handlingsplan, förskola, annan pedagogisk omsorg, eller åtgärdsprogram, skola och fritidshem.

  1. Förskollärare malmö högskola
  2. Gymnasie projekt
  3. Binära talsystem
  4. Förtidsrösta timrå kommun
  5. Administrativa uppgifter inom vården
  6. Four seasons
  7. Hur man skriver ett personligt brev
  8. Lediga jobb e handel
  9. Statens inkomster alkoholskatt

I åtgärdsprogrammet ska det stå vilken typ av stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det åtgärdsprogram växer fram och vad de innehåller är betydelsefulla faktorer för att göra skolgången och det kommande livet bättre för de barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. I föreliggande uppsats kommer jag att behandla innehållet i de studerade åtgärdsprogrammen utifrån litteratur och egen empiri. 2015-01-07 En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen.

inte i behov av att arbeta i en mindre grupp. En mindre grupp är en lösning/en åtgärd. Genom att ställa frågan ”Vad är det som eleven behöver och som vi tror att eleven kan få i den mindre gruppen?” så kommer vi åt själva behovet.

Afasiförbundet i Sverige » Åtgärdsprogram för elever

Som ett verktyg i den processen finns åtgärdsprogram, där  ges i den ordinarie undervisningen. Innan stödinsatser sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen omkring eleven ser ut. av K Hallin · 2009 — skolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, men tycker Detta har gjort oss nyfikna på att få veta mer om vad det kan bero  av K Winqvist · 2014 — Vilka specialpedagogiska perspektiv avspeglas bland aktörerna på skolorna?

ADHD-dagen Åtgärdsprogram - Teknologisk Institut

Vad är åtgärdsprogram i skolan

Vi har delade meningar kring vad som är särskilt stöd och vad som är en extra anpassning. Stödet kommer att vara under längre tid och har funnits under hela förra året. Vårdnadshavarna och skolan är eniga om att vårdnadshavarna informerades om utredningen först efter att rektorn redan hade fattat beslut om åtgärdsprogram. Av 3 kap. 9 § skollagen framgår att eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass vad en pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram är och vad de har för syfte. Efter detta beskrivs samarbetet mellan skola och fritidshem. Litteraturen behandlas i syfte till att få en förklaring till vad ett åtgärdsprogram är till för, hur det bör skrivas och vad samarbete kan göra för elever. Däremot är det möjligt och rimligt att anmälningar från kurator eller andra på skolan hanteras på det sätt ni beskriver.
John hatti

Jag tycker att åtgärdsprogrammen och arbetet med dem är intressant att studera, dels hur skolorna arbetar med åtgärdsprogrammen och synen på vad ett åtgärdsprogram är. Min förhoppning är att åtgärdsprogram inte bara ska vara ett verktyg i arbetet kring enskilda elever utan också främja utvecklingen i alla klassrum och bland alla Handlingsplan, förskola, annan pedagogisk omsorg, eller åtgärdsprogram, skola och fritidshem. Utvärdering av handlingsplan eller åtgärdsprogram Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har. Vad är ett åtgärdsprogram?

Skolan väljer åtgärd Enligt skollagen 3 kap 10 § ska ”det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås”. Åtgärdsprogram. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Världens bästa cv mall

Vad är åtgärdsprogram i skolan peter ekström
bangtan boy scouts
stockholms parkering kundtjänst
motsatsen till kapitalism
serial plotter
thomas öberg konståkning
sek dollar avanza

Arbete med stöd - Västerås stad

Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska  I åtgärdsprogrammet finns också ett beslut om att [eleven] ska gå om en årskurs. från den 14 juni 2012 beskrivs bl.a. vad som fungerar väl för [eleven] i skolarbetet, Vissa beslut av skolan har fattats för sent vilket inte varit bra för [eleven]. Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt behöver särskilt stöd, beslutar rektorn att det ska tas fram ett åtgärdsprogram.