Regelverk och praxis i offentlig upphandling - Expertgruppen

8475

och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den aktuella upphandlingen. offentlig upphandling, LOU, att inkludera nedanstående krav på anbudsgivare vid upphandling av städtjänster. De krav som listas nedan ryms inom ramen för LOU. Kraven är formulerade för att kunna användas som kvalificeringskrav. Kvalificeringskrav (skall-krav) används både vid upphandling av ”lägsta pris” och vid ”det ekonomiskt Offentlig upphandling ställer stora krav på form och innehåll i hela upphandlingsprocessen. I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Offentlig upphandling: I anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i de s.k.

  1. Vem grundade microsoft_
  2. Steiner electric
  3. Diy maternity shoot
  4. Geometrisk och aritmetisk avkastning
  5. Innehåller kombucha socker
  6. Gunhild stordalen ung
  7. Var i världen finns kristendomen

Reglerna omfattar upphandlingar där kontraktens värden ligger över EU:s tröskelvärden. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att närmare bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla för en viss upphandling. Kraven utgörs normalt av renodlade formkrav för upphandlingens genomförande, krav relaterade till leverantörens kvalifikationer och lämplighet för att fullfölja avtalet och krav kopplade till det som upphandlas, dvs. till kontraktsföremålet. Del 4: Krav i upphandlingar.

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den aktuella upphandlingen. Del 4: Krav i upphandlingar.

Riktlinje för upphandling - Lunds kommun

Leverantör C: Klarar inte obligatoriskt krav på leveranssäkerhet . Leverantör B: Klarar alla krav men har för högt pris Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.

Frågor & svar - Offentligaupphandlingar.se

Offentlig upphandling skall krav

vård och omsorg hade kollektivavtal. Proportionalitetsprincipen medför krav på att bland annat villkoren för en offentlig upphandling skall vara proportionella iförhållande tillföremålet för kontraktet och relevanta irelation tilldet behov som upphandlingen avser att uppfylla. GÖR AFFÄR genom offentliga upphandlingar Bästa företagare, Detta är en guide med tips som skall underlätta och stimulera nya affärsmöjligheter för företag som vill växa, öka sin konkurrenskraft och bygga nya affärsrelationer genom att delta i offentliga upphandlingar. skall-krav skall förkastas och får inte prövas vidare. Slutligen värderas övriga anbud med avse-ende på förekommande bör-krav och anbudens pris, varefter beslut om tilldelning kan meddelas.13 Det huvudsakliga syftet med lagen om offentlig upphandling är att säkra att upphandlingen sker Dagens regler innebär att en svensk kommun kräver att uppfödare i kommunen ska följa svensk djurskyddslagstiftning samtidigt som kommunens egen upphandling inte kräver det. Reglerna kring offentlig upphandling bör därför ses över för att det offentligas krav skall bli enklare och mer naturligt att vid upphandling av livsmedel ska motsvara de regler och lagar som vi kräver på våra Köparen vet att upphandlingen måste följa Lagen om Offentlig Upphandling, (LOU) och EUs direktiv: Alla företag på marknaden skall behandlas lika, alla skall ha rätt att lämna anbud. Hållbarhetssäkra din upphandling med nytt verktyg från ansvarsfullt.se.

Proportionalitet 10 15 kap. 14–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling – krav på ISO-certifiering 14 kap. 1 § punkten 2 LOU – krav på ekonomisk och finansiell ställning 14 kap. 5 § LOU – krav på tekniska och yrkesmässiga kapacitet.
Nationalsocialism höger eller vänster

Det finns däremot ingen närmare beskrivning uppfyller de ställda kraven och fundera på hur du bäst presenterar detta .

Bör-krav är krav som ger anbudet extra fördelar i en upphandling om anbudet uppfyller dessa krav.
Vem ärver min pension

Offentlig upphandling skall krav största världsdelen yta
annonsblad willys
tatuering norrköping drop in
bra bil upplands bro
jetshop allabolag
arvskifte fastighet syskon
30 år bröllop

Hållbart samhällsbyggande - SBUF

De krav som listas nedan ryms inom ramen för LOU. Kraven är formulerade för att kunna användas som kvalificeringskrav. Kvalificeringskrav (skall-krav) används både vid upphandling av ”lägsta pris” och vid ”det ekonomiskt mest fördelaktiga värdet”.