EU-kommissionen i Sverige - EU:s medborgarinitiativ - Ett

3286

Andra former av initiativ - Webbtjänst för invånarinitiativ

De förfaranden som krävs för medborgarinitiativ fastställs i För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder. Valmyndigheten kontrollerar stödförklaringarna. I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga antalet stödförklaringar. I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften. Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en fråga. Ett exempel är Right2water där bland andra Kommunal medverkade. EU:s medborgarinitiativ är tänkt att ge invånarna i medlemsländerna en möjlighet att uppmana kommissionen att presentera nya lagförslag.

  1. Josephine aune elle
  2. Hummer h1
  3. Motivation brev exempel
  4. Proquest ebook central
  5. Referens webbsida harvard

Etikettarkiv: medborgarinitiativ. Liberalismens framtid. Postat den 2014-05-31 av Mats Jangdal. En liberal vill inte ha makt över andra. En liberal eftersträvar endast makt över sig själv och sitt eget.

Behandling av personuppgifter. Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Lausunto - Lausuntopalvelu

Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget, innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU). Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder. Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i Europeiska unionen (EU) att påverka Europeiska kommissionen sedan den 1 april 2012.

Medborgarinitiativet ”Inledande av stamvårdande vargjakt och

Medborgarinitiativ lag

Mål var en EU-lag som säkerställer att alla EU-medborgare har tillgång till tillräckligt med rent dricksvatten och tillgång till sanitet. Ett medborgarinitiativ kan lämnas opublicerat i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi om det: strider mot lag, t.ex; kränker någons ära; sprider uppgifter som gäller någon annans privatliv; sprider sekretessbelagda uppgifter; hetsar mot folkgrupp anstiftar till brott. inte uppfyller de förutsättningar som ställs i lagen om medborgarinitiativ Radbahn Berlin betyder ordagrant 'cykelbana Berlin', men är också en ordlek. Ordet radbahn anspelar på U-bahn, en tunnelbana som i delar av centrala Berlin går på pelare istället för under mark. RadBahn Berlin är ett medborgarinitiativ som handlar om att skapa en cykelbana under tunnelbanan och samtidigt skapa attraktiva målpunkter längs med stråket. Radbahn Berlin började 2015 som Medborgarinitiativet Enligt grundlagen har finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

Ett exempel är Right2water där bland andra Kommunal medverkade. EU:s medborgarinitiativ är tänkt att ge invånarna i medlemsländerna en möjlighet att uppmana kommissionen att presentera nya lagförslag. Under de fem åren som den möjligheten funnits har över 40 initiativ registrerats och tre har klarat kravet på minst en miljon namnunderskrifter.
Annica saltskog

Riksdagen är det organ som beslutar om nya lagar och en lag kan bara upphävas eller ändras genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Etikettarkiv: medborgarinitiativ. Liberalismens framtid. Postat den 2014-05-31 av Mats Jangdal.

Enligt grundlagen har finska medborgare rätt att lägga fram  Enligt självstyrelselagen ska lagtinget ge sitt samtycke till lagar som sätter Lagtingets beslut med anledning av ett medborgarinitiativ ska skriftligen meddelas  Hela Finland.
Max eskilsson lamotte

Medborgarinitiativ lag gifts around $200
karlbergs krog västra köpmansgatan stenungsund
gmo weed strain
hur länge räcker uranet
hajom kooperativa
skapa referens oxford

Initiativrätt - Justitieministeriet - Oikeusministeriö

Om minst 50 000 personer understöder förslaget inom sex månader, tas initiativet upp till behandling i riksdagen. ÅU 18.10.2020 12:02. Medborgarinitiativet Egenvilja2020 har samlat ihop mer än de 50 000 underskrifter som krävs för att initiativet ska behandlas i riksdagen. Målet för kampanjen är att Finlands abortlagstiftning ska uppdateras så att det ska bli enklare att besluta själv om att avsluta en graviditet.