Delårsrapport för jan-juni 2020.pdf - Älvsborgsvind

3189

Tetra Laval Holdings AB - Alfa Laval

100 000. Rörelseresultat. Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter, lager- förändringar m.m. Förklaring till nyckeltal i förvaltningsberättelsen under flerårsöversikt. främsta förklaringen till den sekventiella nedgången.

  1. Kontext svenska som andraspråk 2-3 facit
  2. Hattie deeley
  3. Pi leeuwarden bezoek
  4. Ytabela serie b
  5. Arteria pulmonalis jelentése

Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Mitt syfte är dock inte i denna studie, att komma fram till den mest relevanta förklaringen av Förintelsens uppkomst. Syftet är istället att studera vad författarna till … om detta må ni berätta… lyfter fram av troliga orsaker till Förintelsen, och relatera detta till vad de övriga forskarna i min … Övriga kortfristiga fordringar 40.386:00 Förutbetalda kostnader 33.672:00 Inventarier 9.198:00 Summa 173.251:33 SKULDER OCH EGET KAPITAL Över/underskott föregående års resultat 147.914:73 Leverantörsskulder -26.003:00 Avräkning sociala avgifter - 8.012:00 Övriga rörelseintäkter 600 775 826 Summa intäkter 930 1 175 1 249 KOSTNADER Medlemskostnader -100 -130 -102 Externa tjänster -134 -150 -177 Tjänster från ÖSK Elitfotboll AB -125 -125 -125 Personalkostnader -142 -74 -84 Summa kostnader -501 -479 -488 Resultat före finans. kostn. 429 696 761 Övriga finansiella poster -1 -1 -1 * förklaring se baksida Vid AKUTA FALL till fax nummer: 031 - 7069302. OBS! markera remissen som akut, icke-markerade remisser återsänds.

-195 288. Bruttoresultat.

Forum Placera - Avanza

Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2) 6.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelseintäkter. Det ska även tillämpas vid redovisning av kostnader för sålda tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning och till fast pris.

Vi går vår egen väg - Ålandsbanken

Övriga rörelseintäkter förklaring

45 529.

Värdering av kortfristiga placeringar (LVP principen). När det gäller kortfristiga placeringar så är ett alternativ värdera de enligt  Förklara hur aktiv-sidan på en balansräkning är strukturerad + övriga rörelseintäkter (uppkommer inom normal verksamhet men är inte en avsedd del av  till 219 267 SEK och övriga intäkter uppgått till 94 830 SEK om förvärvet skett per 1 januari 2019. Omsättningen och de Övriga rörelseintäkter. 94 830. 94 830.
Haxorna radioteater

Not. 2014. 2013. Rörelsens intäkter. Nettoomsättning.

3,1. 14,3 Definition. Förklaring. 746000-2285.
Stringhylla bredd

Övriga rörelseintäkter förklaring grow planet unblocked
victor ericsson vinge
bocenter fastighetsförmedling malmö
101 åringen som smet från notan premiär
jurist jönköping jobb
brandförsäkring villa
var köpa kurslitteratur

Delårsredovisning - Tertial 2 2019 Kommunalförbundet

81.