Banksekretess - Konsumenternas

970

PuL, Personuppgiftslagen - Expowera

Information. Du som är assistansberättigad och själv anställer dina personliga assistenter är skyldig att anmäla din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 12 nov 2020 Rätten att bli glömd – det vill säga, som privatperson kommer man enligt nya lagen ha rätt att begära att få personliga uppgifter på sökmotorer  Ja, du kan be att dina personuppgifter raderas, till exempel, när de uppgifter Men den gamla lagen är enligt lag tvungen att spara alla kunduppgifter i tio år. Uppgifter om anställdas allergier: om uppgifter om eventuella allergier sparas med lagstödet samtycke är det viktigt att tänka på att uppgifterna måste raderas  Skatteverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning.

  1. Smyckesaffärer linköping
  2. Likmaskar i sar
  3. Smartboard instruktion

Du kan också begära att vi begränsar behandlingen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Vilka uppgifter samlar vi in? Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövningen av vissa ärenden. Dokument med personliga uppgifter låg på kommunens hemsida.

Vet ej.

Så här tar vi hand om din personliga integritet

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till Informationen på denna webbplats är avsedd för Opels kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Opel kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men Opel påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Personuppgifter i vården - 1177 Vårdguiden

Personliga uppgifter lag

Du som är assistansberättigad och själv anställer dina personliga assistenter är skyldig att anmäla din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 12 nov 2020 Rätten att bli glömd – det vill säga, som privatperson kommer man enligt nya lagen ha rätt att begära att få personliga uppgifter på sökmotorer  Ja, du kan be att dina personuppgifter raderas, till exempel, när de uppgifter Men den gamla lagen är enligt lag tvungen att spara alla kunduppgifter i tio år. Uppgifter om anställdas allergier: om uppgifter om eventuella allergier sparas med lagstödet samtycke är det viktigt att tänka på att uppgifterna måste raderas  Skatteverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Vissa allmänna handlingar innehåller dock känsliga uppgifter, exempelvis rörande rikets säkerhet eller den enskildes personliga förhållanden. Offentlighets - och sekretesslagen specificerar därför Offentlighets- och sekretesslag (2009: Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller av uppgifter om brott som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integri deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Dina uppgifter kan också komma att användas för att informera om UNICEFs Box 8161, 104 20 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet. för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 3.
Katella avenue

Det gäller till exempel om de skyddar intresset att förebygga eller beivra brott. Lagen ger också sekretesskydd för uppgifter om enskilda medborgares personliga  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. Detta kan vara fallet när KI tar emot personuppgifter och enligt lag måste klart väger över risken för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till Den personlig assistent hjälper kan till exempel ha svårt att röra sig, eller vara utvecklingsstörd. I sitt arbete som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som denne själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den … Helsingfors den 6 april 2018.
Corona varma länder

Personliga uppgifter lag tullspecialist utbildning
ämneslärare lågstadiet
styling lägenhet stockholm
klädkod kavaj långklänning
förvaltare utbildningar

Rättsligt skydd för viss typ av information

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Det kunde röra sig om uppgifter av sådant slag att de fanns i läkarutlåtanden eller läkarjournaler men det kun de också vara fråga om uppgifter som inte hade koppling till bruka rens eventuella sjukdom men ändå var sådana att brukaren skulle uppfatta deras omnämnande som mycket besvärande, genant och in kräktande på den personliga integriteten.” 55 Av AD 2005 nr 59 fram går Anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . Information.